Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Rus

Poznaj mnie

Kancelaria Adwokacka

Oferuję profesjonalne usługi i doradztwo prawne osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W pracy kieruję się zasadami najwyższej staranności, uczciwości, tajemnicy zawodowej oraz etyki adwokackiej. Satysfakcja Klienta jest moim najwyższym priorytetem.

Posiadam doświadczenie zarówno w prowadzeniu stałej obsługi podmiotów publicznych i prywatnych, jak i w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym. Współpracuję z wieloma znakomitymi i doświadczonymi adwokatami oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc prawną.

Usługi są świadczone na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego (Katowice, Tychy, Pszczyna).

Spotkania z Klientami odbywają się w Tychach przy ul. Barona 30 lok. 202.

Adwokat Michał Rus

Adwokat Michał Rus

Jestem absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo, które ukończyłem w 2013 roku. W latach 2015-2018 odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W 2019 roku z wyróżnieniem zdałem egzamin adwokacki i zostałem wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2016 roku uczestniczę w świadczenia usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – początkowo jako pracownik, a następnie stały współpracownik kancelarii „Urbanik i Partnerzy” z Katowic oraz „KMS Legal Miłosz Surdziel” z Tychów.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania oraz urzędami i instytucjami państwowymi. Na co dzień zajmuję się sprawami karnymi, cywilnymi oraz prawem handlowym i administracyjnym.

Moim szczególnym zainteresowaniem jest prawo sportowe – głównie w zakresie piłki nożnej, co zaowocowało już prowadzeniem sporów przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Piłkarskim Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Specjalizacje

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego, elektroniczny dozór, odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie pism, odwołań, wniosków, opinii rawnych
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi
 • postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawo sportowe

 • sporządzanie i analizowanie umów oraz kontraktów pomiędzy klubami sportowymi a zawodnikami, trenerami, sponsorami, agentami i pośrednikami
 • analiza przepisów związków i organizacji sportowych, w tym PZPN, UEFA, FIFA oraz PZHL
 • opracowania wewnętrznych regulacji klubów sportowych (np. regulaminy dyscyplinarne)
 • reprezentowania zawodników i klubów sportowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę (dochodzenie należności i windykacja)
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie (np. za wypadki komunikacyjne, rozstrój zdrowia itp.)
 • sprawy o ochronę własności i posiadania (wnioski o zasiedzenie, ustanowienie służebności)
 • sprawy spadkowe (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • sprawy rodzinne (rozwody, separacje, alimenty uregulowanie kontaktów z dziećmi)
 • sporządzanie i analiza wszelkich umów
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo handlowe i gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie, likwidacja spółek
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych spółek
 • opiniowanie i negocjowanie umów
 • prawo zamówień publicznych

Ponadto

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie, likwidacja spółek
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych spółek
 • opiniowanie i negocjowanie umów
 • prawo zamówień publicznych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest w umowie indywidualnie z każdym Klientem a cena usługi uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy i wymaganego zaangażowania czasu pracy i środków.

 

Kancelaria oferuje następujące formy rozliczeń:

 • wynagrodzenie za jednostkową poradę prawną,
 • wynagrodzenie godzinowe – w oparciu o czas pracy przeznaczony na daną sprawę,
 • wynagrodzenie zadaniowe – ustalone z góry za daną czynność np. sporządzenie umowy lub opinii prawnej czy też reprezentacja Klienta przed sądem,
 • przedsiębiorcom – stała obsługa prawną w zamian za zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie.
 

Cena za usługi Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, opłat komorniczych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do organu, kontrahenta lub sądu mającego siedzibę poza obszarem województwa śląskiego. Koszty te są pokrywane przez Klienta oddzielnie.

Publikacje

25.11.2019

Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracown2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea ...

25.11.2019

Na co żłobki mogą przeznaczać dotację celową?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty prowadzące m.in. żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym ...

Do góry